Krzymkowski, Marek. „Paweł Cichoń, Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1827-1846. Studium Historyczno-Prawne, Kraków 2014, Ss. 439”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 67, nr 1, marzec 2015, s. 397-9, doi:10.14746/cph.2015.68.1.23.