Kuryłowicz, M. „ 209”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 67, nr 1, marzec 2015, s. 403-7, doi:10.14746/cph.2014.46.2.27.