Szpoper, D., P. Dąbrowski, i M. Tarkowski. „List Do Redakcji”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 67, nr 1, marzec 2015, s. 419-20, doi:10.14746/cph.2014.46.2.29.