Białuński, G. „Zemsta Matką sprawiedliwości. Wergeld (główszczyzna) W Prusach Krzyżackich I Prusach Książęcych.”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 67, nr 2, październik 2018, s. 11-30, doi:10.14746/cph.2015.68.2.02.