Machaj, D. „Sądownictwo rektorów Krakowskich W XVI Wieku”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 66, nr 1, styczeń 2014, s. 41-76, doi:10.14746/cph.2014.46.1.01.