Materniak - Pawłowska, M. „Z dziejów sądów przysięgłych Na Ziemiach Polskich W XIX Wieku”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 66, nr 1, styczeń 2014, s. 121-48, doi:10.14746/cph.2014.46.1.05.