Madeja, A. „Suwerenność państwa W Koncepcji Integracyjnej Roberta Schumana”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 66, nr 1, styczeń 2014, s. 205 -25, doi:10.14746/cph.2014.46.1.08.