Tarnowska, A. „Pruskie sądy Administracyjne Gwarantem Praw Podmiotowych? Organizacja sądów I Praktyka Orzecznicza Najwyższego Sądu Administracyjnego (OVG) a Prawa Polskiej mniejszości Narodowej (1875-1914)”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 67, nr 2, październik 2018, s. 61-68, doi:10.14746/cph.2015.68.2.04.