Sobczyk, M. „Przestępstwo Korupcji Wyborczej W republikańskim Rzymie”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 66, nr 2, styczeń 2014, s. 11-30, doi:10.14746/cph.2014.46.2.01.