Polechow, S. „Przywileje Dzielnicowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stan I Perspektywy Badań”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 66, nr 2, styczeń 2014, s. 45-66, doi:10.14746/cph.2014.46.2.03.