Derek, M. „Indywidualizm Czy Socjologizm? Zasada Swobody umów W Projektach Polskiego Kodeksu zobowiązań Z 1933 Roku Na Tle porównawczym”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 67, nr 2, październik 2018, s. 169-92, doi:10.14746/cph.2015.68.2.11.