Olszewski, H. „PROFESOR ANDRZEJ AJNENKIEL (1931-2015)”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 67, nr 2, październik 2018, s. 361-4, doi:10.14746/cph.2015.68.2.28.