Krzywoszyński, P. „Maciej Mikuła, Prawodawstwo króla I Sejmu Dla małopolskich Miast królewskich (1386-1572), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, Ss. 382.”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 67, nr 2, październik 2018, s. 334-7, doi:10.14746/cph.2015.68.2.20.