Lityński, A. „ 527 + Ilustracje”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 67, nr 2, październik 2018, s. 348-54, doi:10.14746/cph.2015.68.2.25.