Krzymkowski, M. „Robert Jastrzębski, Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza – działalność – współczesność, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, Ss. 286”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 67, nr 2, październik 2018, s. 359-60, doi:10.14746/cph.2015.68.2.27.