Olszewski, H. „ 310”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 66, nr 2, styczeń 2014, s. 400-2, doi:10.14746/cph.2014.46.2.21.