Stanulewicz, M. „ 451”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 66, nr 2, styczeń 2014, s. 406-11, doi:10.14746/cph.2014.46.2.23.