Olszewski, H. „Zdzisław Pentek, Teodor Tyc (1896-1927). Biografi A, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Historycznej PTPN, T. 69, Poznań 2013, Ss. 155 + Dysk CD Z Ilustracjami.”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 66, nr 2, styczeń 2014, s. 411-4, doi:10.14746/cph.2014.46.2.24.