Olszewski, H. „ 155 + Dysk CD Z Ilustracjami”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 66, nr 2, styczeń 2014, s. 411-4, doi:10.14746/cph.2014.46.2.24.