Krasowski, K. „Profesor Jerzy Walachowicz (1932-2014)”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 66, nr 2, styczeń 2014, s. 415-9, doi:10.14746/cph.2014.46.2.25.