Benincasa, Zuzanna, i in. „Kronika”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 66, nr 2, styczeń 2014, s. 421-37, doi:10.14746/cph.2014.46.2.26.