Benincasa, Z., A. Chmiel, M. Urbańczyk, M. Zmierczak, P. Pomianowski, G. Ławnikowicz, A. Zakrzewski, i T. Chłopecki. „Kronika”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 66, nr 2, styczeń 2014, s. 421-37, doi:10.14746/cph.2014.46.2.26.