Klimaszewska, Anna. „Z dziejów Francuskiego Prawa Cywilnego. «Rozporządzenia» Pierwszego Prezydenta Parlamentu Paryskiego Guillaume’a De Lamoignona”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 68, nr 1, czerwiec 2017, s. 11-28, doi:10.14746/cph.2016.69.1.02.