Wolnicki, P. „"Procedura Wyboru Rady Municypalnej W Królestwie Polskim (1830-1831)"”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 68, nr 1, 1, s. 69-85, doi:10.14746/cph.2016.69.1.05.