Maciejewski, Marek. „O współczesnych Badaniach Krakowskich Nad włoskim Faszyzmem. Rozważania wokół Prac Małgorzaty Kiwior-Filo I Joanny Sondel-Cedarmas”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 68, nr 1, czerwiec 2017, s. 243-64, doi:10.14746/cph.2016.69.1.13.