Tyrchan, M. „"Badania porównawcze Nad Totalitaryzmem Nazistowskim I Stalinowskim W historiografi I Zachodniej. Uwagi W związku Z książką Stalinizm I Nazizm. Porównanie Dyktatur, Red. I. Kershaw, M. Lewin, Harmonia Universalis, Gdańsk 2015, Ss. 437"”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 68, nr 1, 1, s. 265-87, doi:10.14746/cph.2016.69.1.14.