Kosior, Wojciech. „Prawo Karne I Polityka W państwie Rzymskim, Red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2015”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 68, nr 1, czerwiec 2017, s. 299-03, doi:10.14746/cph.2016.69.1.16.