Mikołajczyk, Marian. „Akta Sejmikowe województw poznańskiego I Kaliskiego. Lata 1733-1763, Wyd. Michał Zwierzykowski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, Ss. XXII + 986”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 68, nr 1, czerwiec 2017, s. 310-3, doi:10.14746/cph.2016.69.1.19.