Wąsowicz, M. „Władysław T. Kulesza, Państwo W myśli Politycznej I Ustrojowo-Prawnej Wacława Makowskiego, Wyd. «Nauka I Technika», Warszawa 2014, Ss. 829.”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 68, nr 1, 1, s. 316-20, doi:10.14746/cph.2016.69.1.21.