Janicka, D., P. M. Pilarczyk, M. Urbańczyk, P. Kołodko, M. Rakowski, T. Szulc, i A. Tarnowska. „Kronika”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 68, nr 1, 1, s. 331-4, doi:10.14746/cph.2016.69.1.25.