Głuszak, M. „Problematyka sądownictwa Polubownego W Rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 68, nr 2, 1, s. 85-108, doi:10.14746/cph.2016.69.2.06.