Bagieńska - Masiota, A. „Prawa Autorskie Do Korespondencji a Uprawnienia Instytutu Pamięci Narodowej”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 68, nr 2, 1, s. 313-31, doi:10.14746/cph.2016.69.2.17.