Ziuziakowska, E. „Odstępstwa Od narodowości Polskiej W Latach 1939-1945”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 68, nr 2, 1, s. 333-6, doi:10.14746/cph.2016.69.2.18.