Filipczak, Paweł. „Szymon Olszaniec, Prefektura Praetorio Italii, Illyrikum I Afryki (312-425 n.E.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, Ss. 323”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 68, nr 2, lipiec 2017, s. 373-7, doi:10.14746/cph.2016.69.2.21.