Olszewski, Henryk. „Mikołaj Tarkowski, Wydział Prawa I Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego W Wilnie W Latach 1919-1939, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, Ss. 344”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 68, nr 2, lipiec 2017, s. 378-80, doi:10.14746/cph.2016.69.2.23.