Benincasa, Zuzanna, i in. „Kronika”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 68, nr 2, lipiec 2017, s. 393-07, doi:10.14746/cph.2016.69.2.27.