Lewandowicz, Maria. „Geneza I Znaczenie Kodeksu Prawa Prywatnego Kantonu Zurychu Dla Kodyfikacji Prawa Prywatnego W Szwajcarii Na przykładzie Prawa Spadkowego”. Czasopismo Prawno-Historyczne 69, no. 2 (październik 4, 2018): 63–87. Udostępniono czerwiec 8, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15144.