Duda-Hyz, Michalina. „Loterie Jako Instrumenty Pozyskiwania dochodów państwa W Polskim Prawie Skarbowym W Latach 1768-1871”. Czasopismo Prawno-Historyczne 69, no. 2 (październik 4, 2018): 89–109. Udostępniono lipiec 18, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15146.