Chmielewski, Krzysztof, i Maciej Pająk. „Organizacja więziennictwa Polskiego (1918-1939)”. Czasopismo Prawno-Historyczne 69, no. 2 (październik 4, 2018): 181-195. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15150.