Urbańczyk, Michał, Justyna Matusiak, Maciej Kowalczyk, Marcin Głuszak, Cezary Błaszczyk, Adam Bosiacki, Małgorzata Materniak-Pawłowska, i Paweł Fiktus. „Kronika”. Czasopismo Prawno-Historyczne 69, no. 2 (październik 4, 2018): 395-409. Udostępniono lipiec 6, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15167.