Święcicka, Paulina. „Prawo Rzymskie W Okresie Renesansu I Baroku. Humanistyczny Wymiar Europejskiej Kultury Prawnej”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64, no. 1 (październik 31, 2018): 9–37. Udostępniono luty 3, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15291.