Kitowski, Piotr, i Natalia Radecka. „Normatywny Model Opieki Nad Sierotami W XVI-Wiecznych Rewizjach Prawa chełmińskiego. Zarys Instytucji”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64, no. 1 (październik 31, 2018): 113-128. Udostępniono czerwiec 29, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15296.