Krzymkowski, Marek. „Adam Danilczyk, W kręgu Afery Dogrumowej. Sejm 1786 Roku, 2010”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64, no. 1 (październik 31, 2018): 276-277. Udostępniono lipiec 6, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15316.