Materniak-Pawłowska, Małgorzata. „Lech Krzyżanowski, Sędziowie II Rzeczypospolitej. Okręgi Apelacyjne: Krakowski I Katowicki, 2011”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64, no. 1 (październik 31, 2018): 289-292. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15322.