Wałdoch, Jacek. „Kolokwium Habilitacyjne Dr Anny Machnikowskiej”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64, no. 1 (październik 31, 2018): 319-319. Udostępniono czerwiec 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16112.