Łysko, Marcin. „Kształtowanie Się Ustroju kolegiów orzekających W Polsce Ludowej (1952-1956)”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64, no. 2 (październik 31, 2018): 249-276. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16214.