Blicharz, Grzegorz. „Prawne Aspekty Finansowania Transportu Morskiego W starożytnym Rzymie”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64, no. 2 (październik 31, 2018): 293-316. Udostępniono lipiec 2, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16218.