Kozak, Adam. „Najdawniejsze Zapiski Z księgi Miejskiej Pleszewa (1428-1444). Wyd. Tomasz Jurek, 2011”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64, no. 2 (październik 31, 2018): 515–517. Udostępniono maj 19, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16266.