Karabowicz, Anna. „Kolokwium Habilitacyjne Dra Zdzisława Zarzyckiego”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64, no. 2 (październik 31, 2018): 555. Udostępniono maj 27, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16280.