Karabowicz, Anna. „Obrona Rozprawy Doktorskiej Mgra Macieja Mikuły”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64, no. 2 (październik 31, 2018): 556. Udostępniono lipiec 18, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16282.