Maciejewski, Marek. „Zarys Historii Idei Elitaryzmu. Od Platona Do Czesława Znamierowskiego”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65, no. 2 (październik 31, 2018): 17-54. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16283.